ECTS - - Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programı, Yüksek Lisans seviyesinde (TYYÇ 7. Seviye) öğrenim veren bir programdır.