ECTS - - Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programdaki bir öğrencinin Yüksek Lisans derecesi ile mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S/EX notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 20-21). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 90’dır. Tezsiz programda mezuniyet için Bitirme Projesi koşullarının da yerine getirilmesi gerekmektedir.