AKTS - Spektroskopik Teknikler

Spektroskopik Teknikler (CEAC529) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Spektroskopik Teknikler CEAC529 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin ana amacı öğrencilerin kimyada kullanılan temel spektroskopik yöntemler hakkında bilgi edinmesi ve bu yöntemleri kullanarak problem çözme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Spektroskopik yöntemlerin temellerini anlar.
  • Fiziksel metotların tartışır.
  • Spektroskopik verilerin pratik uygulamalarını anlar
  • Bilinmeyen örnekleri spektroskopik yöntemler kullanarak tanımlar.
Dersin İçeriği Spektroskopiye giriş, elektronik soğurma spektroskopisi, vibrasyonel ve raman spektroskopisi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, elektron paramanyetik rezonanas spektroskopisi, kütle spektroskopisi, x-ışını spektroskopisi, SEM ve TEM.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Spektroskopiye Giriş Ders Kitabının ilgili sayfaları
2 Elektronik Soğurma Spektroskopisi Ders Kitabının ilgili sayfaları
3 Elektronik Soğurma Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
4 Vibrasyonel ve Raman Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
5 Vibrasyonel ve Raman Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
6 Ara sınav I
7 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
8 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
9 Elektron Paramanyetik Rezonanas Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
10 Ara sınav II
11 Kütle Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
12 X-ışını spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
13 X-ışını spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
14 SEM ve TEM Ders kitabının ilgili sayfaları
15 SEM ve TEM Ders kitabının ilgili sayfaları
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R. S. Drago, Physical Methods for Chemistry, 2nd Edition, Saunders College Publishing 1992.
Diğer Kaynaklar 2. Any spectroscopy text book

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 10
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi. X
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi. X
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma. X
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi. X
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi. X
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi. X
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 1 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125