AKTS - Uygulamalı Polimer Bilimi

Uygulamalı Polimer Bilimi (CEAC418) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uygulamalı Polimer Bilimi CEAC418 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 103 VE CEAC104 VEYA CEAC105
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin polimer kimyasının uygulamaları içinde temel bir altyapı oluşturmalarıdır. Bu ders ayrıca öğrenciye polimer kimyasında gelişmiş laboratuvar becerilerini kazandırmayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Polimer kimyasının temel prensiplerini uygulamasını sağlar.
  • Polimerlerin karakterizasyonunda uygun yaklaşımları verir.
  • Farklı enstrumental yöntemlerin polimer analizinde kullanılmasını ve uygulamasını gösterir.
  • Polimer sentez yöntemlerinde pratik kazanmalarını sağlar
  • Polimer çeşitlerini sınıflamayı öğretir.
Dersin İçeriği Polimer malzemelerinin primer sınıflandırılması, nylon 6 ve nylon 6-10 sentezi, polistiren sentezi, polimetilmetakrilat sentezi, bakelit sentezi, polisülfit kauçuk sentezi, doğrusal ve çaprazbağlı polyester sentezi, metil metakrilatın fotopolimerizasyonu, anilinin kimyasal polimerizasyonu, poliüretan köpük sentezi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Polimer malzemelerinin primer sınıflandırılması Lab Kitapçığı
2 Nylon 610 ve Nylon 6 sentezi Lab Kitapçığı
3 Polistiren sentezi Lab Kitapçığı
4 Polistiren sentezi Lab Kitapçığı
5 Polimetilmetakrilat sentezi Lab Kitapçığı
6 Bakelit sentezi Lab Kitapçığı
7 Bakelit sentezi Lab Kitapçığı
8 ARA SINAV
9 Polisülfit kauçuk sentezi Lab Kitapçığı
10 Doğrusal ve çaprazbağlı polyester sentezi Lab Kitapçığı
11 Metil metakrilatın fotopolimerizasyonu Lab Kitapçığı
12 Anilinin kimyasal polimerizasyonu Lab Kitapçığı
13 Anilinin kimyasal polimerizasyonu Lab Kitapçığı
14 Poliüretan köpük sentezi Lab Kitapçığı
15 Telafi Deneyleri Lab Kitapçığı
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lab Kitapçığı (Lab Manual)
Diğer Kaynaklar 2. Textbook of Polymer Science. 3rd Ed., F. W. Billmayer, Wiley Publication, 1984.
3. Robert O. Ebewele. Polymer Science, CRC Press, 2000.
4. R. B. Seymour, Structure-Property Relationships in Polymers. Plenum Press, 1984.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 10 60
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 13 2 26
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125