AKTS - İleri Bilgisayar Ağları

İleri Bilgisayar Ağları (CMPE538) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Bilgisayar Ağları CMPE538 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; TCP/IP bilgisayar ağlarının ileri ve detaylı çalışma prensiplerini günümüz İnternet uygulamalarına odaklanarak öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel veri ağ prensiplerini bilir ve TCP/IP protokol kümesinin çalışma esaslarını yorumlayabilir.
  • TCP/IP ağlarda yönlendirme mekanizmalarını ve yönlendirme yöntemlerini bilir.
  • Çoklu ortam özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını yorumlayabilir.
  • Tasarlı ve tasarsız kablosuz ağ prensiplerini bilir.
  • Bilgisayar ağlarında güvenlik ihtiyaçlarını bilir ve güvenlik uygulamalarını tanır.
  • Ağ yönetim esaslarını yorumlayabilir.
Dersin İçeriği TCP/IP bilgisayar ağlarında ileri teknik konular, yönlendirme prensipleri ve mekanizmaları, kablosuz bilgisayar ağları, çoklu ortam ağları, ağ güvenliği, ağ yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel ağ terminolojisi. Sayısal iletişimin temelleri. Katmalı ağ yapısı ve protokoller. Ağ güvenliği ve saldırı tipleri. Intenetin kısa tarihçesi. Bölüm 1
2 Uygulama katmanı prensipleri. Çok bilinen uygulama protokolleri (http, FTP, SMTP, POP3, DNS, DHCP). Gönderim katmanı ve prensipleri. UDP ve TCP iletişim prensipleri. Kesimler ve kesim formatı. Bölüm 2-3
3 Ağ katmanı prensipleri (yönlendirme ve aktarma). IP adresleme, alt ağlar, yönlendirme protokolleri. VPN’ler. Bağlantı katmanı prensipleri. HUB ve Anahtar çalışma prensipleri. Çerçeve formatı. VLAN’lar. Fiziksel katman standartları ve prensipleri. Bölüm 4-5
4 Yönlendirme algoritmaları. Bağlantı-durumu ve Uzaklık-vektörü yönlendirme algoritmaları. Hiyerarşik yönlendirme. İç alan yönlendirmesi: OSPF, RIP. Ağlar arası yönlendirme: BGP. Yayım ve çoklu gönderim. Bölüm 4.5-4.7
5 Kablosuz ağ çalışma prensipleri ve protocol özeti (WiFi, BlueTooth, WiMAX). IEEE 802.xx standard ve kablosuz servisler. Hücresel ağlar. Bölüm 6.1-6.4
6 Kablosuz tasarsız ağlar. Kablosuz ağlarda dolaşabilirlik. Mobil IP. Bölüm 6.5-6.7
7 Genl tekrar ve ara sınav. Ders notları.
8 Çoklu ortam ağ uygulamaları. Video özellikleri. Çoklu ortam uygulama tipleri. Duraksız depolanmış video (UDP, http, DASH). İçerik dağıtım ağları. Uygulama örnekleri. Bölüm 7.1-7.2
9 Ip üzerinden ses iletimi. En-yüksek-çaba ağların kısıtlamaları. Ses iletişimde alıcı tarafında seğirmenin kaldırılması. Kayıp paketlerden etkilenmeme. Gerçek zamanlı etkileşimli uygulamalar için protokoller. RTP, SIP. Bölüm 7.3-7..4
10 Çoklu ortam uygulamalarında ağ desteği. En-yüksek-çaba ağlarda boyutlandırma. Çoklu servis sınıfları oluşturma Diffserv. Bağlantı servis kalite garantisi (QoS). Bölüm 7.5-7.6
11 Kriptolojinin temelleri (Simetrik, asimetrik ve açık anaktar kriptolama). Mesaj bütünlüğü ve sayısal imzalar (kriptografik özet algoritmaları, mesaj onay kodu, sayısal imza). Son kullanıcı onayı ve yetkilendirme. Bölüm 8.1-8.3
12 E-postalarda güvenlik (güvenli e-posta, SMIME, PGP). TCP bağlantılarda güvenlik (TLS/SSL). Ağ katmanında güvenlik (IPsec ve sanal özel ağlar). Kablosuz ağlarda güvenlik (802.11i). Uygulama/işletme güvenliği: Ateş duvarları, saldırı tespit sistemleri. Bölüm 8.4-8.8
13 Ağ yönetim altyapısı. İnternet-standart-yönetim-çerçevesi. Yönetim bilgi yapısı. Bölüm 9.1-9.3
14 Yönetim bilgi tabanı (MIB). SNMP protokolü uygulamaları ve gönderim eşlemesi. Güvenlik yönetimi. ASN.1 Bölüm 9.4-9.5
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 5/E, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison-Wesley, 2010, ISBN: 978-0-13-136548-3.
Diğer Kaynaklar 2. Computer Networks 4/E, Andrew S. Tanenbaum, Pearson Education Inc., 2006
3. Cryptography and network security, William Stallings, Pearson, 2011, ISBN-13: 978-0-13-705632-3
4. Introduction to Data Networks, Lawrence Harte, ALTHOS Publishing, 2005
5. Computer Networking First-Step, Wendell Odom, Cisco Press, 2004
6. Bilgisayar Ağları, Nazife Baykal, Sas Bilişim, 2005
7. TCP/IP Tutorial and Technical Overview, On-line book available at “http://www.redbooks.ibm.com/” Redbooks, published 19 December 2006, Last accessed May 14, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri düzey sistemlerde uygulama becerisinin kazandırılması.
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması.
3 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, teknikleri ve yetenekleri kullanabilme. X
4 Girişimcilik ve yenilikçilik açısından aktif araştırmacıların yetiştirilmesi.
5 Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde raporlama ve sunma yeteneğinin kazandırılması.
6 Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleme ve bilgiye erişme performansının artırılması.
7 Profesyonel iş yaşamı ve meslek etiği konularında sorumluluk sahibi olunması.
8 Türkçe ve İngilizce olarak etkin iletişim kurma becerisinin artırılması.
9 Proje yönetimi becerisinin artırılması.
10 Disiplinlerarası alanlarda, ortak proje takımlarında başarıyla çalışma yeteneğinin kazandırılması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 4 12
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128