ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Pogramı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
EE682 Seminer 0 0 0 5
EE689 Yeterlik Sınavı 0 0 0 30
EE691 Tez Önerisi 0 0 0 20
EE697 Doktora Tezi 0 0 0 150
FBE-EE-DR-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-EE-DR-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-EE-DR-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-EE-DR-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-EE-DR-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-EE-DR-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-EE-DR-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 0 0 21 240

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
PHYS502 Elektromanyetik Teori 3 0 3 5
EE503 Doğrusal Sistemler Teorisi 3 0 3 5
EE504 Sistem Analizine Giriş 3 0 3 5
EE505 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE506 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı 3 0 3 5
EE543 Haberleşme Ağı Tasarımı 3 0 3 5
EE551 Güç İletim Hatları Mühendisliği 3 0 3 5
EE571 Sayısal Sinyal Analizi 3 0 3 5
EE585 Özel Konular 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular 3 0 3 5
MDES677 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
SE550 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 5
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek 3 0 3 5
SE558 Yazılım Mimarisi 3 0 3 5
SE560 Gereksinim Mühendisliği 3 0 3 5
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları 2 2 3 5
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ME601 İleri Mühendislik Matematiği 3 0 3 5
MECE522 Kontrol Mühendisliği II 3 0 3 5
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
MECE521 Kontrol Mühendisliği I 3 0 3 5
MECE531 İleri Dinamik 2 0 3 5
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri 3 0 3 5
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme 3 0 3 5
EE611 Algılama ve Kestirim 3 0 3 5
EE612 Doğrusal Olmayan Sistemler 3 0 3 5
EE621 Hesaplamalı Elektromanyetik 3 0 3 5
EE606 Özel Konular 3 0 3 5
EE623 Radar Kesit Alanı Azaltımı Yöntemleri 3 0 3 5
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri 3 0 3 5
MDES654 Karar Verme Analizi 3 0 3 5
Toplam 145 2 147 245