ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Pogramı

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EE682 Seminer - - - 2 2 2 2 2 2 2
EE689 Yeterlik Sınavı - - - 2 2 2 2 2 2 2
EE691 Tez Önerisi - - - 2 2 2 2 2 2 2
EE697 Doktora Tezi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları - - 2 - - - - - - 2
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama - - 2 - - - - - - 2
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler 5 - 2 - - - - - - 2
CMPE564 Doğal Hesaplama - - 2 - - - - - - 2
PHYS502 Elektromanyetik Teori - - 2 - - - - - - 2
EE503 Doğrusal Sistemler Teorisi 5 5 5 - - - - - - -
EE504 Sistem Analizine Giriş 5 5 5 - - - - - - -
EE505 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 5 5 5 - - - - - - -
EE506 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 5 5 5 - - - - - - -
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 5 5 5 - - - - - - -
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı 5 5 5 - - - - - - -
EE543 Haberleşme Ağı Tasarımı 5 5 5 - - - - - - -
EE551 Güç İletim Hatları Mühendisliği 5 5 5 - - - - - - -
EE571 Sayısal Sinyal Analizi 5 5 5 - - - - - - -
EE585 Özel Konular 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim - - 2 - - - - - - 2
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama - - 2 - - - - - - 2
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme - - 2 - - - - - - 2
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi - - 2 - - - - - - 2
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları - - 2 - - - - - - 2
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü - - 2 - - - - - - 2
MDES621 Sayısal Lineer Cebir - - 2 - - - - - - 2
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi - - 2 - - - - - - 2
MDES650 İleri Sistem Benzetimi - - 2 - - - - - - 2
MDES655 Doğrusal Optimizasyon - - 2 - - - - - - 2
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular - - 2 - - - - - - 2
MDES677 İleri Yapay Zeka - - 2 - - - - - - 2
SE550 Yazılım Mühendisliği - - 2 - - - - - - 2
SE546 Sağlık Bilişiminde Karar Destek - - 2 - - - - - - 2
SE558 Yazılım Mimarisi - - 2 - - - - - - 2
SE560 Gereksinim Mühendisliği - - 2 - - - - - - 2
SE571 Çevik Yazılım Geliştirme Yaklaşımları - - 2 - - - - - - 2
ISE511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi - - 2 - - - - - - 2
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller - - 2 - - - - - - 2
ME601 İleri Mühendislik Matematiği - - 2 - - - - - - 2
MECE522 Kontrol Mühendisliği II 2 2 2 - - - - - - 2
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri - - - 2 2 2 2 2 2 2
MECE521 Kontrol Mühendisliği I 2 2 2 - - - - - - 2
MECE531 İleri Dinamik 2 2 2 - - - - - - 2
SE544 Yazılım Mühendisliğinin Bilişsel Yönleri - - 2 - - - - - - 2
SE573 Veri Analitiğinde Uygulamalı Makine Öğrenme - - 2 - - - - - - 2
EE611 Algılama ve Kestirim 5 5 5 - - - - - - -
EE612 Doğrusal Olmayan Sistemler 5 5 5 - - - - - - -
EE621 Hesaplamalı Elektromanyetik 5 5 5 - - - - - - -
EE606 Özel Konular 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2
EE623 Radar Kesit Alanı Azaltımı Yöntemleri 5 5 5 - - - - - - -
CMPE555 Öneri Sistemlerine Giriş - - 2 - - - - - - 2
CMPE572 Hesaplama Teorisinin Temelleri - - 2 - - - - - - 2
MDES654 Karar Verme Analizi - - - - - - - - - -