ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Pogramı

1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri düzey sistemlerde uygulama becerisinin kazandırılması.
2) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması.
3) Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, teknikleri ve yetenekleri kullanabilme.
4) Girişimcilik ve yenilikçilik açısından aktif araştırmacıların yetiştirilmesi.
5) Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde raporlama ve sunma yeteneğinin kazandırılması.
6) Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleme ve bilgiye erişme performansının artırılması.
7) Profesyonel iş yaşamı ve meslek etiği konularında sorumluluk sahibi olunması.
8) Türkçe ve İngilizce olarak etkin iletişim kurma becerisinin artırılması.
9) Proje yönetimi becerisinin artırılması.
10) Disiplinlerarası alanlarda, ortak proje takımlarında başarıyla çalışma yeteneğinin kazandırılması.