ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Pogramı

Sınav değerlendirme ve harf notu işlemleri Fen bilimleri Enstitüsü Lisanüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine (http://fbe.atilim.edu.tr/yonetmelik-ve-yonergeler) göre yapılır.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği