ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Pogramı

Programın amacı, ileri düzeyde  elektrik-elektrik mühendisliği bilgisi kazanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileyen,  elektrik-elektrik mühendisliğinin getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olan, özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilen ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilen, çok-disiplinli ortamda çalışabilen, takım çalışmasına yatkın, profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olan   elektrik-elektrik mühendisliğidoktora derecesine sahip nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.