ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Pogramı

Elektrik-Elektronik Doktora programı 2017-2018 Akademik Yılı Güz döneminde açılmıştır. Programın amacı elektrik-elektronik mühendisliği konuları ile ilgili, teorik ve uygulamaya ilişkin alanlarında hizmet verecek nitelikte donanımlı  ve kaliteli uzmanlar yetiştirmektir.

Doktora programının açılması ile ilgili  temel gerekçeler şunlardır:

  • Üniversite-sanayi ilişkilerini uygulamalı araştırma projeleri ve akademik çalışmalarla kuvvetlendirmek.
  • Endüstri ve üniversite katkıları ile hazırlanmış projelere nitelikli araştırmacılar yetiştirmek.
  • Üniversite ve araştırma kurumlarına nitelikli öğretim üyesi ve uzman araştırmacı yetiştirmek.