AKTS - Güç İletim Hatları Mühendisliği

Güç İletim Hatları Mühendisliği (EE551) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Güç İletim Hatları Mühendisliği EE551 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı güç iletim hatlarının planlama, tasarım ve inşasını öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Güç iletim hatlarının planlama yöntemleri ve kriterleri hakkında bilgi verebilir.
 • Yıldırımdan korunma yöntemleri hakkında bilgi verebilir.
 • Güvenlik topraklaması, işletme topraklaması, yıldırımdan korunma topraklaması ve ilgili kurallar hakkında bilgi verebilir.
 • Rüzgar, buz ve diğer yüklerin havai hatların mekanik tasarımı üzerindeki etkisi hakkında bilgi verebilir
 • Verilen durumlar için uygun iletkenleri seçebilir.
 • İzolatör türleri hakkında bilgi verebilir, bunları karşılaştırabilir
 • İletken titreşimlerinin mekanizması, etkileri ve önlemler hakkında bilgi verebilir
 • Havai hat mesnetleri ve bunların türleri hakkında bilgi verebilir, bunları karşılaştırabilir
 • Temellerin toprak koşullarına göre nasıl tasarlanacağı hakkında bilgi verebilir
 • İletkenlerin sehim, gerilme ve açıklıklarını hesaplayabilir
 • Verilen bir durum için, çevresel etkileri, görsel etkileri ve arazi kullanımını dikkate alarak güzergah seçebilir.
 • Hava hatlarının inşası ve iletken çekimi hakkında bilgi verebilir
Dersin İçeriği İletim hattı planlama, yıldırımdan koruma, birer sistem bileşeni olarak hava hatları, topraklama, hava hattı sisteminin mekanik tasarımı, iletkenlerin seçimi, izolatörler, hava hattı teçhizatı, iletken titreşimleri, hava hattı mesnetleri, temeller, sehim ve gerilme hesapları, güzergah seçimi, inşa.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İletim hattı planlama: Yöntemler, kriterler, gerilim seviyelerinin seçimi, iletkenler, hat konfigürasyonu Ders notlarını gözden geçiriniz
2 Birer sistem bileşeni olarak hava hatları: Kararlılık, kayıplar, güvenilirlik, manyetik alanın etkileri, korona, yalıtım gereksinimleri, açıklıklar Ders notlarını gözden geçiriniz
3 Yıldırımdan koruma: Yıldırım mekanizması, yıldırım düşmelerinin sıklık ve şiddeti, toprak iletkenleri ile ekranlama, parafudrlar Ders notlarını gözden geçiriniz
4 Topraklama: Güvenlik topraklaması, işletme topraklaması, yıldırımdan korunma topraklaması, topraklama direnci hesabı, pratik kurallar Ders notlarını gözden geçiriniz
5 Hava hattı sisteminin mekanik tasarımı, rüzgar ve buz yükleri, ilgili standartlar, inşa, işletme ve bakım sırasındaki yüklenmeler Ders notlarını gözden geçiriniz
6 İzolatörler: Seramik izolatörler, kompozit izolatörler, izolatör kümeleri, kirlilik davranışı, izolatör testleri Ders notlarını gözden geçiriniz
7 Hava hattı teçhizatı, iletken titreşimleri Ders notlarını gözden geçiriniz
8 Temeller: Temel türleri, toprak özellikleri ve incelenmesi Ders notlarını gözden geçiriniz
9 Sehim ve gerilme hesapları: Zincir eğrisi, farklı irtibat seviyeleri, odaklanmış yükler, bir gerilme bölümündeki sehim ve gerilmeler, açıklıklar Ders notlarını gözden geçiriniz
10 Güzergah seçimi: Çevresel etki, görsel etki, arazi kullanımı, yerinde ölçüleme, ayrıntılı hat tasarımı Ders notlarını gözden geçiriniz
11 İnşa: Temeller, topraklama, mesnetler, izolatörler, iletken çekimi Ders notlarını gözden geçiriniz
12 İnşa: Uygulama yönleri Ders notlarını gözden geçiriniz

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri düzey sistemlerde uygulama becerisinin kazandırılması. X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması. X
3 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, teknikleri ve yetenekleri kullanabilme. X
4 Girişimcilik ve yenilikçilik açısından aktif araştırmacıların yetiştirilmesi.
5 Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde raporlama ve sunma yeteneğinin kazandırılması.
6 Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleme ve bilgiye erişme performansının artırılması.
7 Profesyonel iş yaşamı ve meslek etiği konularında sorumluluk sahibi olunması.
8 Türkçe ve İngilizce olarak etkin iletişim kurma becerisinin artırılması.
9 Proje yönetimi becerisinin artırılması.
10 Disiplinlerarası alanlarda, ortak proje takımlarında başarıyla çalışma yeteneğinin kazandırılması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 112