ECTS - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Pogramı

Doktora programına başvuracak adayların; Doktora programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülüp adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Doktora programı kabul koşulları  ve kayıt bilgileri http://fbe.atilim.edu.tr/doktora-programi-basvurulari-icin-onemli-tarihler adresinde detaylandırılmıştır.