ECTS - Makine Mühendisliği Doktora Programı

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
ME691 Tez Önerisi
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri
ME601 İleri Mühendislik Matematiği
ME682 Seminer
ME689 Yeterlik Sınavı
ME697 Doktora Tezi
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği
MFGE547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I
MFGE549  Deneysel Gerilim Analizi
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
MDES621 Sayısal Analiz
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı
MDES645 Bilgi Sistemleri Çözümleme (Analizi) ve Tasarımı
MDES650 İleri Sistem Benzetimi
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi
MDES654 Karar Verme Analizi
MDES655 Doğrusal Optimizasyon
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon
MDES662 İleri Doğal Hesaplama
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi
MDES677 İleri Yapay Zeka
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II
MDES683 Plastisite Teorisi
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri
ME625 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği
ME631 İleri Isı İletimi
ME633 Faz Değişimli Isı Transferi
ME635 Isı Transferinde Sayısal Yöntemler
ME641 İleri Termodinamik
ME651 Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik
ME652 Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu
ME653 İleri Güç Sistemleri Analizi
ME654 Enerji Yönetiminde İleri Konular
ME661 Sürekli Ortam Kuramı I
ME665 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I
ME666 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II
ME667 Plastisite Kuramı
ME668 Metal Şekillendirme Kuramı
ME669 Metal Kesme Kuramı
ME671 İleri Tezgâh Tasarımı
ME672 Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı
ME673 Çarpılma Mühendisliği
ME674 Malzeme İşlemede Taşınım Olayları
ME675 Polimer İşlemenin Esasları
ME677 Kalite Kontrolü ve Metroloji
ME678 Küresel Otomobil İmalatı
ME679 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi
ME685 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II
MFGE544  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi
ME610 Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı
ME611 Nükleer Mühendislik I
ME612 Nükleer Mühendislik II
ME621 İleri Akışkanlar Mekaniği