AKTS - Tez Önerisi

Tez Önerisi (MDES691) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tez Önerisi MDES691 0 0 0 0 20
Ön Koşul Ders(ler)i
MODES 690 Yeterlik
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Tez Danışmanı (Thesis Supervisor)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Doktora öğrencisi, resmi olarak doktora adayı olarak araştırma çalışmalarına başlamak üzere, literatürde ve akademik ortamlarda yayımlanmış bilgi birikimini kullanarak, öngörülemeyen sorunların da gözönüne alınması ile ayrıntılı bir araştırma konusu önerisi yapmalıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doktora yeterlik sürecini başarı ile tamamlayan öğrenci doktora tezi niteliğine sahip bir araştırma konusuna odaklanır.
  • Öngörülemeyen sorunların altında bir araştırma projesinde araştırma yeteneklerinin kavramsallaştırılması, modellenmesi, tasarlanması ve uygulanmasının gösterilmesi
  • Temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarını ileri düzeyde üstlenebilecek duruşun gösterilmesi
  • Profesyonel ortamlarda karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda kişisel sorumluluk ve otonom yetki için profesyonel yetenek gösterimi
Dersin İçeriği MODES kapsamında olan araştırma konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönem çalışması -
2 Dönem çalışması -
3 Dönem çalışması -
4 Dönem çalışması -
5 Dönem çalışması -
6 Dönem çalışması -
7 Dönem çalışması -
8 Dönem çalışması -
9 Dönem çalışması -
10 Dönem çalışması -
11 Dönem çalışması -
12 Dönem çalışması -
13 Dönem çalışması -
14 Dönem çalışması -
15 Dönem çalışması -
16 Tez Önerisi Sunumu -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. NA
Diğer Kaynaklar 2. NA

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği X
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği X
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi X
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği X
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi X
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği X
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma X
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 25 400
Sunum/Seminer Hazırlama 1 50 50
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 50 50
Toplam İş Yükü 500