ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (Lisans Sonrası Doktora)

Prof. Dr. Ender Keskinkılıç (MODES EABD Başkanı)