ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (Lisans Sonrası Doktora)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE TASARIMI EABD

MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE TASARIMI BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

 

Çekirdek Ders Grubu

3

0

3

5

 

Çekirdek Ders Grubu

3

0

3

5

 

Çekirdek Ders Grubu

3

0

3

5

 

Çekirdek Ders Grubu

3

0

3

5

 

Odak Alanı Ders Grubu

3

0

3

5

 

Odak Alanı Ders Grubu

3

0

3

5

 

Odak Alanı Ders Grubu

3

0

3

5

 

Odak Alanı Ders Grubu

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders Grubu

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders Grubu

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders Grubu

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders Grubu

3

0

3

5

 

Seçmeli Ders Grubu

3

0

3

5

MDES 682

Seminer

0

0

0

5

MDES 600

Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri

3

0

3

5

MDES 696

Tez Konusunda Özel Çalışmalar

0

0

0

25

MDES 689

Yeterlilik Sınavı

0

0

0

30

MDES 691

Tez Önerisi

0

0

0

20

MDES 697

Doktora Tezi

0

0

0

150

 

 

 

 

42

300