ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (Lisans Sonrası Doktora)

Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES) doktora programı tam-zamanlı bir programdır.