ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (Lisans Sonrası Doktora)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES696 Tez Konusuna Yönelik Araştırmalar 0 0 0 25
MDES691 Tez Önerisi 0 0 0 20
MDES697 Doktora Tezi 0 0 0 150
MDES682 Seminer 0 0 0 5
MDES689 Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
FBE-MODES-DR-L-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA12 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA13 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA10 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA11 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA9 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MDES-DR-L-AE1FA14 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 0 0 42 300

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
EE310 RF ve Mikrodalga Mühendisliği 3 2 4 6
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler 3 0 3 5
CEAC503 İleri Anorganik Kimya 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I 3 0 3 5
CE565 Proje Risk Yönetimi 3 0 3 5
MATH670 Biyolojide Matematiksel Modeller 3 0 3 5
MDES667 Hedef Takibinin Temelleri 3 0 3 5
MDES601 Özel Konular 3 0 3 5
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular 3 0 3 5
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
MDES675 Çoklu Erkin Sistemleri 3 0 3 5
MDES677 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I 3 0 3 5
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II 3 0 3 5
MDES681 Yapı Dinamiği için Bilgisayar Programlaması 3 0 3 5
MDES683 Plastisite Teorisi 3 0 3 5
MDES684 Kompozit Malzemelerin Mekaniği 3 0 3 5
MDES685 Tünelcilikte İleri Konular 3 0 3 5
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri 3 0 3 5
MDES687 Polimer İşlemenin Prensipleri 3 0 3 5
MDES688 Malzeme İşlemede Transport Fenomeni 3 0 3 5
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması 3 0 3 5
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi 3 0 3 5
MDES632 Tasarım için Güvenilirlik 3 0 3 5
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar 3 0 3 5
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı 3 0 3 5
MDES645 Bilgi Sistemleri Çözümleme (Analizi) ve Tasarımı 3 0 3 5
MDES646 İleri Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması 3 0 3 5
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi 3 0 3 5
MDES654 Karar Verme Analizi 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon 3 0 3 5
MDES660 Hesaplama Teorisi 3 0 3 5
MDES661 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 5
MDES662 İleri Doğal Hesaplama 3 0 3 5
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar 3 0 3 5
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği 3 0 3 5
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi 3 0 3 5
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
Toplam 138 2 139 231