ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (Lisans Sonrası Doktora)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES696 Tez Konusuna Yönelik Araştırmalar 0 0 0 25
MDES691 Tez Önerisi 0 0 0 20
MDES697 Doktora Tezi 0 0 0 150
MDES682 Seminer 0 0 0 5
MDES689 Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
FBE-MODES-DR-L-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA12 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA13 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA10 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA11 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-L-AE1FA9 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MDES-DR-L-AE1FA14 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 0 0 42 300

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
EE310 RF ve Mikrodalga Mühendisliği 3 2 4 6
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler 3 0 3 5
CEAC503 İleri Anorganik Kimya 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I 3 0 3 5
CE565 Proje Risk Yönetimi 3 0 3 5
MATH670 Biyolojide Matematiksel Modeller 3 0 3 5
Toplam 33 2 34 56