AKTS - İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler

İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler (CE566) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler CE566 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Tolga AKIŞ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı İnşaat Mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan analitik ve sayısal yöntemlerin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan matematiksel problemler ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler analitik ve sayısal yöntemler kullanarak çeşitli mühendislik problemlerinin çözme yeteneğine sahip olacaklardır.
Dersin İçeriği Birinci, ikinci ve daha yüksek mertebede lineer diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemleri, diferansiyel denklemlerin kuvvet serisi yöntemiyle çözümü, Laplace dönüşümleri, kısmi diferansiyel denklemler, sayısal entegrasyon ve türev, lineer cebirde sayısal yöntemler, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik matematiğinde temel kavramlar
2 Birinci, ikinci ve daha yüksek mertebede lineer diferansiyel denklemler
3 Birinci, ikinci ve daha yüksek mertebede lineer diferansiyel denklemler
4 Diferansiyel denklem sistemleri
5 Diferansiyel denklemlerin kuvvet serisi yöntemiyle çözümü
6 Laplace dönüşümleri
7 Kısmi diferansiyel denklemler
8 Kısmi diferansiyel denklemler
9 Sayısal yöntemlere giriş
10 Sayısal entegrasyon ve türev
11 Sayısal entegrasyon ve türev
12 Lineer cebirde sayısal yöntemler
13 Lineer cebirde sayısal yöntemler
14 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Advanced Engineering Mathematics, Erwin Kreyzig, John Wiley and Sons, 10th edition, 2011.
2. Advanced Engineering Mathematics, Peter O’Neil, Wardsworth, 7th edition, 2011.
3. Advanced Engineering Mathematics, Michael D. Greenberg,Prentice Hall, 2nd edition, 1998.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 125