ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (Lisans Sonrası Doktora)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8
MDES696 Tez Konusuna Yönelik Araştırmalar 5 5 4 2 5 2 1 1
MDES691 Tez Önerisi 5 5 4 2 5 2 1 1
MDES697 Doktora Tezi 5 5 5 5 5 5 5 5
MDES682 Seminer 5 5 4 2 5 2 1 1
MDES689 Yeterlilik Sınavı 5 5 3 3 4 4 1 1
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8
EE310 RF ve Mikrodalga Mühendisliği - - - - - - - -
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler - - - - - - - -
CEAC503 İleri Anorganik Kimya - - - - - - - -
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 5 5 5 5 5 5 4 3
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 5 5 5 5 5 5 5 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 5 5 4 5 5 5 4 3
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 5 5 5 5 3 4 5 3
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 5 5 5 5 3 4 5 3
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I - - - - - - - -
CE565 Proje Risk Yönetimi - - - - - - - -
MATH670 Biyolojide Matematiksel Modeller - - - - - - - -