ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (Lisans Sonrası Doktora)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8
MDES696 Tez Konusuna Yönelik Araştırmalar 5 5 4 2 5 2 1 1
MDES691 Tez Önerisi 5 5 4 2 5 2 1 1
MDES697 Doktora Tezi 5 5 5 5 5 5 5 5
MDES682 Seminer 5 5 4 2 5 2 1 1
MDES689 Yeterlilik Sınavı 5 5 3 3 4 4 1 1
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8
EE310 RF ve Mikrodalga Mühendisliği - - - - - - - -
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler - - - - - - - -
CEAC503 İleri Anorganik Kimya - - - - - - - -
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 5 5 5 5 5 5 4 3
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 5 5 5 5 5 5 5 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 5 5 4 5 5 5 4 3
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 5 5 5 5 3 4 5 3
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 5 5 5 5 3 4 5 3
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I - - - - - - - -
CE565 Proje Risk Yönetimi - - - - - - - -
MATH670 Biyolojide Matematiksel Modeller - - - - - - - -
MDES667 Hedef Takibinin Temelleri - - - - - - - -
MDES601 Özel Konular - - - - - - - -
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular - - - - - - - -
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi - - - - - - - -
MDES675 Çoklu Erkin Sistemleri - - - - - - - -
MDES677 İleri Yapay Zeka - - - - - - - -
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I - - - - - - - -
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II - - - - - - - -
MDES681 Yapı Dinamiği için Bilgisayar Programlaması - - - - - - - -
MDES683 Plastisite Teorisi - - - - - - - -
MDES684 Kompozit Malzemelerin Mekaniği - - - - - - - -
MDES685 Tünelcilikte İleri Konular - - - - - - - -
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri - - - - - - - -
MDES687 Polimer İşlemenin Prensipleri - - - - - - - -
MDES688 Malzeme İşlemede Transport Fenomeni - - - - - - - -
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması - - - - - - - -
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi - - - - - - - -
MDES632 Tasarım için Güvenilirlik - - - - - - - -
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar - - - - - - - -
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı - - - - - - - -
MDES645 Bilgi Sistemleri Çözümleme (Analizi) ve Tasarımı - - - - - - - -
MDES646 İleri Yönetim Bilgi Sistemleri - - - - - - - -
MDES650 İleri Sistem Benzetimi - - - - - - - -
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması - - - - - - - -
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi - - - - - - - -
MDES654 Karar Verme Analizi - - - - - - - -
MDES655 Doğrusal Optimizasyon - - - - - - - -
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon - - - - - - - -
MDES660 Hesaplama Teorisi - - - - - - - -
MDES661 Biçimsel Diller ve Özdevinirler - - - - - - - -
MDES662 İleri Doğal Hesaplama - - - - - - - -
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar - - - - - - - -
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği - - - - - - - -
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi - - - - - - - -
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri - - - - - - - -