AKTS - RF ve Mikrodalga Mühendisliği

RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE310) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
RF ve Mikrodalga Mühendisliği EE310 3 2 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
(EE 210 veya AEE 202) ve EE 319
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Elif Aydın
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı RF ve Mikrodalga sistemlerinin temel kavramlarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Faz formunda verilmiş iletim hattı eşitliklerini çözebilir ve dikdörtgensel dalga kılavuzlarında kesim frekansı ve dalga boyunu belirleyebilir
  • İletim hattı problemlerini çözerken Smith abağı kullanabilir
  • Mikroşerit hat tasarımı yapabilir
  • Çok uçlu mikrodalga sistemlerinin ağ davranışlarını analiz edebilir ve 2,3,4 uçlu pasif elemanların S-parametrelerini ve matrislerini hesaplayabilir
  • Çeyrek dalga dönüştürücü kullanarak empedans eşleme devresi, birleştirilmiş elemanlı eşleme devreleri ile Mikrodalga elemanları ve devrelerinde tek ve çift saplama devreleri tasarlayabilir.
  • Mikrodalga salıngaç, güç bölücü ve mikrodalga filtre gibi pasif mikrodalga elemanlarını analiz edebilir ve tasarlayabilir
  • Lab raporları sayesinde yazılı iletişim yeteneklerini zenginleştirebilirler
  • Modern RF/mikrodalga devre tasarımı teknikleri/araçlarına aşina olabilirler
  • Bazı ölçüm cihazlarını RF ve mikrodalga elemanları ve alt sistemlerinin tasarımında ve analizinde kullanabilirler.
Dersin İçeriği RF ve mikrodalga sistemlerine giriş; iletim hattı ve dalga kılavuzlarının çözümlemesi; Smith abağı; saçılım parametreleri ve eşleme devreleri, Smith abağı kullanarak LC devreler, tek ve çift saplama ayarlama; RF ve mikrodalga pasif bileşenleri, filtre ve bunların sistem parametreleri; RF ve mikrodalga devrelerin baskı devre kartı ile gerçekleştiri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 • Introduction to RF and Microwave systems • Physical description of transmission line propagation • The transmission line equations • Lossless propagation EE 309 ders notlarını tekrar etmek
2 Smith Abağı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
3 Çeyrek dalga dönüştürücü, Desibel, Dönüş kaybı ve Ekleme kaybı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
4 Kaynak ve yük uyumsuzluğu, Kayıplı iletim hatları Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
5 Dalga eşitliği kullanarak paralel-düzlem kılavuzu analizi, Dikdörtgensel dalga kılavuzu Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
6 Mikroşerit hat tasarımı, Empedans ve admitans matrisleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
7 Saçılma Matrisleri – Saçılma parametrelerinin bulunması Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
8 Saçılma Matrisleri – Karşılıklı ağlar ve kayıpsız ağlar, Referans düzleminde kayma Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
9 Birleştirilmiş elemanlarla eşleme Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
10 Tek-saplama, Çift Saplama Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
11 Çeyrek Dalga Dönüştürücü, Güç Bölücüler ve Yönlü Kuplerler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
12 Mikrodalga Filtreler-Ekleme Kayıp Metotları, Filtre Dönüşümleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
13 Mikrodalga Filtreler -Richard Dönüşümleri, Kuroda Özdeşlikleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
14 Antene giriş Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Pozar, D. M., Microwave Engineering, D.M. Pozar Wiley & Sons, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. RF and Microwave Wireless Systems, K.Chang, John Wiley & Sons, 2000.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 10 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 5
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 45
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 10 1 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 12 12
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 9 18
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Toplam İş Yükü 151