AKTS - Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal Hesaplamalar (MDES663) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kimyasal Hesaplamalar MDES663 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin ana amacı, hesaplamalı kimya ve moleküler modellemede kullanılan bazı tekniklere bir giriş sağlamak, ve bu tekniklerin kimyasal, fiziksel ve biyolojik olayları incelemek için nasıl kullanılabileceğini göstermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Hesaplamalı kimya ve moleküler modellemede rekabetçi bir temel kazanır. • Hesaplamalı kimya ve moleküler modelleme tekniklerinin pratik problemlere uygulanabilirliğini gösterir. • Kimyasal hesaplama teorisini formüle eder. • Hesaplamalı kimyadaki farklı metodları kıyaslar. • Belirli bir sorun için uygun modelleme yöntemini uygular. • Bir kimyasal sistemin temel durum ve uyarılmış durum enerjilerini hesaplar. • Çalışılan sistemin değişik kimyasal ve fiziksel özelliklerini hesaplar. • Teorik sonuçları amacına uygun olarak yorumlar.
Dersin İçeriği Koordinat sistemleri; teorisi, hesaplama ve modellemenin tanımı, hesaplamalı kimyada ölçü birimleri; potansiyel enerji yüzeyleri; teorik yapılar;matematiksel kavramlar; donanım ve yazılım; moleküler orbital teorisinin temelleri; yarı-ampirik uygulamalar, yoğunluk fonksiyonel teorisi, ab initio uygulamaları, termodinamik özellikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Hesaplamalı Kimyada Kullanışlı Konseptler Bölüm 1-3
3 Hesaplamalı Kimyada Kullanışlı Konseptler Bölüm 1-3
4 Hesaplamalı Kimyada Kullanışlı Konseptler Bölüm 1-3
5 Moleküler Orbital Teorisinin Temelleri Bölüm 4
6 Moleküler Orbital Teorisinin Temelleri Bölüm 4
7 Arasınav -
8 Moleküler Mekanik Bölüm 5
9 Moleküler Mekanik Bölüm 5
10 Yarı-ampirik Uygulamalar Bölüm 5
11 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Uygulamaları Bölüm 8
12 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Uygulamaları Bölüm 8
13 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Uygulamaları Bölüm 8
14 Ab initio Uygulamaları Bölüm 6
15 Ab initio Uygulamaları Bölüm 6
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. C.J. Cramer, Essentials of Computational Chemistry, John Wiley & Sons (2004)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum 2 10
Projeler 2 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler 2 8 16
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 134