AKTS - Yazılım Ölçümü

Yazılım Ölçümü (SE577) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Ölçümü SE577 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ölçüm teorisi temellerini, yazılım ölçüm sürecindeki ana kavramları vermek, öğrencileri yazılım mühendisliğinde kullanılan ölçüler, ölçüm modelleri ve uygulamalar ile ilgili pratiğe dökülebilir bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İleri düzey hesaplama ve/veya bilişim bilgilerini yazılım mühendisliği problemlerini çözmede uygulama becerisi.
  • Farklı teknolojiler, yazılım mimarileri ve yaşam-döngüsü yaklaşımları kullanarak çözümler geliştirmek.
  • Bir yazılım sistemini, bileşenini, sürecini veya programını, modern teknikler ve yazılım mühendisliği pratiklerine yönelik mühendislik araçlarını kullanarak, tasarlama, gerçekleştirme ve değerlendirme becerisi.
  • Yazılım gereksinimlerini anlamak için, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi.
  • Yazılım projeleri üzerindeki yapısal çalışmalar kapsamında ortaya çıkan problemler üzerinde etkin sözlü ve yazılı iletişim ve kritik düşünme becerileri.
  • Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izlemede bilgiye erişim becerisi ve yazılım mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapmak ve bir projeyi gerçekleştirmek.
  • Yazılım Mühendisliği ile ilgili profesyonel, hukuksal, sosyal ve sorumluluklar konularında anlayış.
  • Proje ve risk yönetimi becerileri, girişimcilik, inovasyon ve uzun-süreli gelişim farkındalığı ile yazılım mühendisliği uygulamalarında uluslararası mükemmellik standartları ve metodolojileri tanıma.
  • Yazılım Mühendisliği çözümleri için karar verme aşamalarında çözümün küresel, sosyal ve hukuki boyutlardaki etkisini anlama.
  • Yazılım Mühendisliği uygulamarı için mükemmelik standartlarının geliştirilmesi, benimsenmesi ve sürekli kullanımının desteklenmesi.
Dersin İçeriği Ölçüm teorisi; ölçü tasarımı ve geçerlemesi; ölçüm gereksinimleri; ölçüm süreci; yazılım ölçüm teknikleri ve araçları; ölçüm çerçeveleri; ölçüm yönetimi; proje, ürün, hizmet, süreç ve kalite ölçümü; ISO ölçüm standartları; yazılım kestirimi; yazılım ölçüm veri kümeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ölçüm Teorisi Ch.1
2 Ölçüm Süreci I Ch.2
3 Ölçüm Süreci II Ch.3
4 Ölçüm Çerçeveleri Ch. 5
5 Organizasyonda Ölçüm-GQM ve ISO 15939 Ch. 6
6 Süreç Ölçümü Ch.8, Ch. 9, Ch.10
7 Arasınav
8 Ürün Ölçümü Ch. 14
9 Hizmet Ölçümü Ch.15
10 Kalite ve Ölçüm Ch.18
11 Yazılım Yönetiminde Ölçüm I Ch.21, Ch. 22
12 Yazılım Yönetiminde Ölçüm II Ch.24
13 Ölçüm Yönetimi Ch.25
14 Ölçüm verikümeleri Ch.26
15 Ölçüm Araçları Ch.27, Ch. 28
16 Sınıf içi çalışma

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A. Abran, Software metrics and software metrology. New Jersey: IEEE Com-puter Society / Wiley Partnership, 2010.
2. Fenton, Norman E., and Shari Lawrence Pfleeger. Software metrics: a rigor-ous and practical approach. PWS Publishing Co., 1998.
Diğer Kaynaklar 3. Kan, Stephen H. Metrics and models in software quality engineering. Addi-son-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2002.
4. Linda M. Laird,M.. Carol Brennan, Software Measurement and Estimation: A Practical Approach, 2006, IEEE
5. Park, Robert E., Wolfhart B. Goethert, and William A. Florac. Goal-Driven Software Measurement. A Guidebook. No. CMU/SEI-96-HB-002. CARNEGIE-MELLON UNIV PITTSBURGH PA SOFTWARE ENGINEERING INST, 1996.
6. Ebert, Christof, ed. Best Practices in Software Measurement: How to Use Metrics to Improve Project and Process Performance; 37 Tables. Springer, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 219