AKTS - İleri İşletim Sistemleri

İleri İşletim Sistemleri (CMPE531) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri İşletim Sistemleri CMPE531 0 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dağıtımlı sistemler ve işletim sistemlerinin seçilmiş belirli yönlerinin tasarım ve analizlerini incelemektir. Aynı zamanda eş-zamanlılık ve dağıtımlı iletişim; hata-toleransı, kullanılırlık/hazır bulunma, devam edebilme ve işletim sistemleri yapısı konularını da kapsamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern işletim sistemlerinin temel kavramlarının kavranması
  • İşletim sistemleri içindeki Ağ kavramlarının görev ve amaçlarının tanımlanması
  • İşlem ve eş-zamanlılık kavramlarının ele alınması: senkronizasyon, karşılıklı hariç tutma ve kilitlenmeler
  • Gerçek zamanlı işlem zamanlama direktiflerinin tanımlanması
Dersin İçeriği İşlem zamanlamada gelişmiş konular, çok işlemcili ve gerçek zamanlı zamanlama, eş-zamanlı programlama temelleri, işlem içi iletişimine genel bakış, semaforlar ve monitörler, senkronizasyon ve iletişim, hata toleransı, işletim sistemleri konusunda güncel gelişmeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gelişmiş İşletim Sistemlerine Giriş Üniteler 1,2 (ana ders kitabı)
2 Süreç Zamanlaması Ders Notları
3 İş Parçacıklı Süreçler Ders Notları
4 Çoklu İşlemciler Ünite 11, Ders Notları
5 Gerçek Zaman Zamanlaması Ünite 11, Ders Notları
6 Eş-zamanlı Programlamanın Temelleri Ünite 19, 20, Ders Notları
7 Eş-zamanlı Programlamanın Temelleri Ünite 19, 20, Ders Notları
8 Süreç içi İletişime Genel Bakış Ünite 17, Ders Notları
9 Semaforlar Ders Notları
10 Monitörler Ders Notları
11 Senkronizasyon ve İletişim Ders Notları
12 Senkronizasyon ve İletişim Ders Notları
13 Hata Toleransı ve Güvenlik Ders Notları
14 Hata Toleransı ve Güvenlik Ders Notları
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Advanced Concepts in Operating Systems(Paperback) 2008, Mukesh Singhal and Niranjan Shivaratri, ISBN - 0070472688
Diğer Kaynaklar 2. Operating System Concepts. 7th Ed., A. Silberschatz, G. Galvin and P.B. Gagae, 2005, ISBN 0471694665.
3. Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum, 2nd Ed, Prentice-Hall, 2001, ISBN 0130313580.
4. Operating Systems, Gary Nutt, Addison-Wesley, 2004, ISBN-10: 0201773449.
5. Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/e, Prentice Hall, by Stallings, 2008. ISBN-10: 0136006329
6. Operating Systems: A Systematic View, 6/e by Davis & Rajkumar, Addison-Wesley , 2004, ISBN-10: 0321267516
7. Distributed Operating Systems, A. S. Tanenbaum, Prentice-Hall,1995, ISBN 0-13-219908-4

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 132