AKTS - Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri

Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri (CMPE571) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri CMPE571 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, farklı biyometrik tanıma ve kimlik doğrulama sistemleri konusunda bilgi vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyometri ve biometrik sistemlerin tartışılması.
  • Parmak izi tanıma sistemleri için kullanılan algoritmaların gözden geçirilmesi.
  • Yüz tanıma sistemleri ve kullanım alanlarının tartışılması.
  • İris ve el geometrisi tabanlı tanıma sistemlerinin tartışılması
  • Birden fazla biyometrik veriyi içeren sistemlerin ve farklı biyometrik veri tabanlarının tartışılması
  • Biyometrik sistemlerle ilgili uluslararası standardların tartışılması.
Dersin İçeriği Biyometrik kimlik tanıma ve doğrulama, biyometrik sistemlerde performans hesaplamaları, parmak izi tanıma, yüz tanıma, iris ve retina tabanlı tanıma sistemleri, el geometrisine ve DNA?ya dayalı kimlik tanıma sistemleri, çoklu kimlik tanıma sistemleri, biyometrik sistemlerle ilgili standardlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyometriye giriş Ders Kitabı, bölüm.1
2 Kimlik tanıma ve doğrulama kavramları, hata hesaplamaları Ders Kitabı, bölüm.1
3 Biyometrik sistemler için sınıflandırıcı tasarımı Ders Kitabı, bölüm.1
4 Parmak izi tanıma Ders Kitabı, bölüm.2
5 Yüz tanıma Ders Kitabı, bölüm.3
6 İris görüntüleri Ders Kitabı, bölüm.4
7 Ara sınav --
8 El geometrisi tabanlı kimlik tanıma Ders Kitabı, bölüm.5, Ders notları
9 DNA tabanlı kimlik tanıma Ders Kitabı, bölüm.5, Ders notları
10 Combined identifications systems Birleşik kimlik doğrulama sistemlerş Ders Kitabı, bölüm.6, Ders notları
11 Çoklu biyometrik sistemler Ders Kitabı, bölüm.6, Ders notları
12 Biyometrik sistemlerle ilgili standartlar Ders notları
13 Biyometrik veritabanları Ders notları
14 Proje sunumu --
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Introduction to Biometrics”, Anil K. Jain, Arun A. Ross, Karthhik Nandakumar, Springer, ISBN: 978-0-387-77325-4 , 2011.
Diğer Kaynaklar 2. “Biometric Systems: Technology, Design and Performance Evaluation, by James L. Wayman, Anil K. Jain, Davide Maltoni, and Dario Maio, 2004
3. Biometric Technologies and Verification Systems, by John R. Vacca, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125