AKTS - Bulut Bilişim

Bulut Bilişim (ISE514) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bulut Bilişim ISE514 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, bulut bilişim temellerini iş ve teknoloji perspektiflerinden açıklamaktır. Ders ayrıca bir bulut bilişim ortamının kurulması için gerekli olan konsept ve bileşenleri tanıtmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bulut bilişimle ilgili temel terim ve konseptleri tarif etmek
  • Bulut bilişimin iş dünyası için öneminin farkında olmak
  • Bulut bilişim mimarisi, depolaması ve servislerini tanımak
  • Bulut yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Bulut bilişimin temelleri, bulut bilişimin iş dünyası için önemi, bulut bilişimin avantajları, bulut bilişimin unsurları, bulut bilişimin teknik temeli, bulutta veri yönetimi, standartlar, bulut servislerinin yönetimi ve güvenliği, sanallaştırma, hizmet tabanlı mimari, bulut ortamının yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bulut bilişimin temelleri Bölüm 1,2
2 Bulut bilişimin temelleri Bölüm 1,2
3 Bulut mimarisi Bölüm 3
4 Bulut servisleri ve uygulamaları Bölüm 4
5 Soyutlama ve sanallaştırma Bölüm 5
6 Amazon web servisleri Bölüm 9
7 Midterm
8 Servis olarak platform Bölüm 7
9 Google web servisleri ve Microsoft bulut servisleri Bölüm 8, 10 Bölüm 8, 10
10 Bulut güvenliği Bölüm 12
11 Servis tabanlı mimari ve bulut bilişim Bölüm 13
12 Bulut yönetimi Bölüm 11
13 Uygulamaların buluta taşınması Bölüm 19
14 Proje sunumları Bölüm 14
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Cloud Computing Bible, Barrie Sosinsky, Wiley; 1 E (January 11, 2011), ISBN: 0470903562
Diğer Kaynaklar 2. Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online, Micheal Miller, QUE, 2009, ISBN:0-7897-3803-1
3. Cloud Computing, A Practical Approach, Toby Velte, Anthony Velte, Robert Elsenpeter, McGraw Hill, 2009, ISBN: 0071626948
4. Cloud Computing for Dummies, J.Hurwitz, M.Kaufman, F.Halper, R.Bloor, WILEY, 2010, ISBN: 978-0-470-48470-8

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175