AKTS - Uygulama Yönetimi

Uygulama Yönetimi (ISE563) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uygulama Yönetimi ISE563 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, tedarikçilerden bağımsız olarak BT kaynaklarının maliyet-etkin ve verimli kullanımını sağlayacak uygulama ve servis yönetimi temellerini vermektir. Ders, BT servis endüstrisinin deneyimlerinden ortaya çıkan ITIL tabanlı bir yaklaşımla verilmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygulama ve servis yönetimi ile ilgili temel terim ve kavramları tanımlamak
  • Uygulama ve servis yönetiminin öneminin farkında olmak
  • BT kaynaklarının maliyet-etkin ve verimli kullanımı için uygun yönetim tekniklerini uygulamak
  • ITIL hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Uygulama ve servis yönetimine giriş; servis kalitesi (QoS), ITIL ve COBIT, olay yönetimi; sorun yönetimi; konfigürasyon yönetimi; değişiklik yönetimi; versiyon yönetimi; hizmet yönetimi; mali yönetim; kapasite yönetimi; BT servislerinin devamlılık ve kullanılabilirlik yönetimi; güvenlik yönetimi; uygulama servis sağlayıcıları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uygulama ve servis yönetimine giriş Bölüm 1, 2. Diğer kaynaklar-1
2 Servis kalitesi, ITIL ve COBIT Bölüm 3
3 Olay yönetimi Bölüm 4
4 Sorun yönetimi Bölüm 5
5 Konfigürasyon yönetimi Bölüm 6
6 Değişiklik yönetimi Bölüm 7
7 Versiyon yönetimi Bölüm 8
8 Hizmet seviyesi yönetimi ve SOA Bölüm 10
9 Mali yönetim Bölüm 11
10 Kapasite yönetimi Bölüm 12
11 BT servislerinin devamlılık ve kullanılabilirlik yönetimi. Bölüm 13, 14
12 Güvenlik yönetimi Bölüm 15
13 ITIL ve BT hizmet yönetimi Bölüm 16
14 Uygulama servis sağlayıcıları Diğer kaynaklar-2
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Foundations of IT Service Management: based on ITIL, Van Bon, J., Van Haren Publishing, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. Application Services Library (ASL): A Framework for Application Management, Van der Pols, R., Van Haren Publishing, 2004.
3. Application Service Providers In Business, Mockler, R., Gartenfeld, M., Focacci-Maccelli, L., Routledge, 2005.
4. Software Asset Management (IT Infrastructure Library Services), Great Britain Office of Government Commerce Stationery Office, 2003.
5. Service Operations Management, Johnston, R., Clark, G., Prentice Hall, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175