AKTS - İleri Çoklu Ortam Sistemleri

İleri Çoklu Ortam Sistemleri (CMPE521) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Çoklu Ortam Sistemleri CMPE521 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere çoklu ortam temel konseptlerini öğretmek ve iş hayatlarında karşılaşabilecekleri çoklu ortam uygulamalarını tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • - Çoklu ortam sistemleriyle ilgili temel terim ve konseptleri ifade etmek
  • - Resim, ses ve video ile ilgili temel konseptleri tanımak
  • - Çoklu ortamda kullanılan temel sıkıştırma tekniklerini kavramak
  • - Çoklu ortam depolama, sorgulama ve haberleşmesini tanımlamak
  • - İçerik tabanlı çoklu ortam erişimini ifade etmek
Dersin İçeriği Çoklu ortam sistemlerinin yazılım ve donanım gereksinimleri, çoklu ortam veri türleri (sayısal ses, video, resim), resim ve video sıkıştırma teknikleri, çoklu ortam haberleşme sistemleri, içerik tabanlı çoklu ortam erişimi, mobil çoklu ortam uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çoklu ortama giriş Bölüm 1,2 (Ders Kitabı)
2 Sayısal ses, resim ve videonun temelleri Bölüm 3, 5, 6
3 Sayısal ses, resim ve videonun temelleri Bölüm 3, 5, 6
4 Çoklu ortam sıkıştırma algoritmaları Bölüm 7, 8
5 Resim sıkıştırma standartları Bölüm 9
6 Temel video sıkıştırma teknikleri Bölüm 10
7 MPEG Video kodlaması Bölüm 11, 12
8 MPEG Video kodlaması Bölüm 11, 12
9 Temel ses sıkıştırma teknikleri Bölüm 13
10 MPEG ses sıkıştırması Bölüm 14
11 Çoklu ortam haberleşmesi Bölüm 15, 16
12 Çoklu ortam haberleşmesi Bölüm 15, 16
13 Mobil çoklu ortam uygulamaları Bölüm 17
14 İçerik tabanlı çoklu ortam bilgi depolaması ve erişimi Bölüm 18
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fundamentals of Multimedia, Ze-Nian Li and Mark S. Drew, Pearson Education, 2004, ISBN: 032126976
Diğer Kaynaklar 2. 1. Digital media Primer, Yue-Ling Wong, Paerson Education, 2009, ISBN: 0132239442
3. 2. The Science of Digital Media, Jennifer Burg, Paerson Education, 2009, ISBN: 0132435802
4. 3. Multimedia Fundamentals, Volume 1: Media Coding and Content Processing, 2/E, Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, Prentice Hall, 2002, ISBN-10: 0130313998
5. 4. Multimedia: Making it Work, Tay Vaughan, McGraw Hill, 2007, ISBN: 9780072264517
6. 5. Digital Multimedia, Nigel Chapman and Jenny Chapman, Wiley, 2004, ISBN: 0470858907

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 128