AKTS - Bilgi Sistemleri Tasarımı

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Sistemleri Tasarımı SE503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere bilgi sistemleri geliştirme temel bilgi ve becerilerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Profesyonel sistem çözümleme yükümlülüğünü ve yöntemlerini anlayabilmek ve diğer mühendislik dalları ile yazılım mühendisliği arasında benzerlik kurabilmek
  • Bilgi sistemine ait amaç ve hedefleri insan faaliyetli sistem bağlamında tanımlayabilme
  • Yazılım geliştirme sürecinde proje hayat döngüsü ve yönetme faaliyetlerinin farkında olabilmek
  • Kalite güvencesinin farkında olabilmek ve yazılım endüstrisinde mühendislik standartlarını nasıl uygulayacağını bilmek
  • Nesneye yönelik çözümleme ve tasarım tekniklerini kullanarak mevcut sistemi betimlemek, alternatif sistemler önermek ve gereksinen sistemi tanımlamak
  • Çözümleme, tasarım tekniklerini ve gerçekleştirme yöntemlerini uygulayarak sistemin özel ihtiyaçları karşılamak
  • Yazılım yaşam döngüsünde sisteme ait çıktıları geliştirmek
Dersin İçeriği Modern notasyon ve çizimler kullanarak yazılım mimarisine giriş; tasarım desenleri; nesneye yönelik modelleme ve mimari tasarım; tasarımda deney yürütmek; prototip tasarımı; tasarım ekibiyle çalışma ve nesneye yöneli projelerde yönetim; detaylı tasarım ve gerçekleştirim; tasarımın gözden geçirilmesi; programlamak için tasarım belgesinin kullanılmas

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi sistemleri için nesne yönelimde temel kavramlar Diğer kaynak 1
2 Modelleme kavramları Bölüm 5 (ders kitabı) Bölüm A1 Diğer kaynak 2
3 Gereksinimlerin tespit edilmesi Bölüm 6. Bölüm A2 Diğer kaynak 3
4 Gereksinimlerin modellenmesi Bölüm 7 Bölüm A3 Diğer kaynak 4
5 Gereksinim modellerinin ayrıştırılması Bölüm 8 Diğer kaynak 5
6 Nesneler arası etkileşim Bölüm 9
7 İşlemlerin belirtimi Kontrolün belirtimi Bölüm 10, 11, Bölüm A4
8 Arasınav
9 Sistem mimarisi Bölüm 12 Diğer kaynak
10 Sistem tasarımı Bölüm 13, Bölüm A5
11 Detaylı tasarım Bölüm 14
12 Tasarım desenleri Bölüm 15
13 İnsan bilgisayar etkileşimi, Sınır sınıfları, Veri yönetimi Bölüm 16, 17, 18
14 Gerçekleştirim Bölüm 19
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Object Oriented Systems Analysis and Design using UML, Simon Bennett, Steve McRobb, Ray Farmer, 3/e, MacGraw Hill, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. R. Ramsin and R.F. Paige, Process-Centered Review of Object Oriented Software Development Methodologies, ACM Computing Surveys, Vol. 40, No. 1, February 2008.
3. Philippe Kruchten, The 4+1 View Model of Architecture, IEEE Software 12(6): 42-50 (1995).
4. Stephane S. Some, Supporting use case based requirements engineering, Information and Software Technology, 48 (2006), 43–-58.
5. K. Cox and K. T. Phalp, Practical experience of eliciting classes from use case descriptions, The Journal of Systems and Software, vol. 80, p. 1286--1304, 2007
9. ACM http://portal.acm.org/
10. Science Direct: http://www.sciencedirect.com/science/books
11. IEEE/IEE: http://ieeexplore.ieee.org/
12. Object Oriented Systems Analysis and Design With UML, Robert V. Stumpf, Lavette C. Teague, 1/e, Prentice Hall, 2005.
13. Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Craig Larman, 3rd Edition, Prentice Hall, 2005.
14. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Martin Fowler. 3rd Edition, Addison Wesley, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 5 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 5 5 25
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 208