AKTS - Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu

Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu (MATE440) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu MATE440 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Korozyonun önemini öğretmek Korozyon ve oksitlenmenin termodinamik ve kinetiğini öğretmek Korozyon çeşitlerini göstermek Genel mühendislik malzemelerinin korozyonunu öğrencilere öğretmek Korozyon test etme, izleme ve önleme tekniklerini öğretmek Malzeme secim ve dizaynında korozyonu ilgilendiren yönleri öğretmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Korozyon ve oksitlenmenin termodinamiğini ve kinetiğinin anlaşılması.
  • Korozyon çeşitlerinin anlaşılması.
  • Korozyon test etme, izleme ve önleme teknikleri bilgisi.
  • Malzeme secim ve dizaynında korozyonu ilgilendiren yönlerin bilinmesi.
Dersin İçeriği Korozyona giriş, korozyon ve oksitlenmenin termodinamiği ve kinetiği, korozyon çeşitleri, değişik ortamlarda korozyon, mühendislik malzemelerinin korozyonu, korozyon test, kontrol ve önleme teknikleri, malzeme seçim ve dizaynında korozyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Korozyona Giriş 1-12
2 Temel Elektrokimya 15-42
3 Korozyon Termodinamiği 71-79
4 Potansiyel-pH (Purbaix) Diyagramları 80-94
5 Korozyon Kinetiği 95-118
6 Oksitlenme Termodinamiği 119-128
7 Oksitlenme Kinetiği 129-135
8 Korozyon Çeşitleri-1 155-184
9 Korozyon Çeşitleri -2 155-184
10 Farklı Ortamlarda Korozyon [1]den 193-217
11 Çelik ve Paslanmaz Çeliklerin Korozyonu 227-286
12 Demir Dışı Mühendislik Malzemelerinin Korozyonu 287-308
13 Korozyon Test ve Kontrolü [1]den 219-234
14 Korozyon Önleme Metotları 185-226
15 Malzeme Seçimi ve Tasarımında Korozyon Faktörü [1]den 237-266
16 Konuların gözden geçirimi ve öğrenci proje sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Corrosion Science and Technology, D.Talbot and J.Talbot, CRC Press, 1997.
Diğer Kaynaklar 2. Corrosion and Protection, E.Bardal, Springer, 2003.
3. Corrosion Engineering, M.G.Fontana, McGraw-Hill, 1985.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126