ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezli)

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri demir çelik işletmeleri, demir-dışı metal (alüminyum, bakır vb.) fabrikaları, dökümhaneler, haddehaneler, ısıl işlem tesisleri, geleneksel ve yüksek teknoloji seramik üretim şirketleri, otomotiv, savunma, havacılık ve uzay, biyomedikal vb. sanayiler, malzeme araştırma ve geliştirme merkezleri, üretim tesislerinin araştırma-geliştirme ve kalite departmanları, gözetim firmaları vb. farklı alan ve sanayilerde çalışabilirler.