ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezli)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE585 Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri 3 0 3 5
MATE510 Malzeme Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler 3 0 3 5
MATE502 Malzemelerin İleri Termodinamiği 3 0 3 5
MATE589 Mezuniyet Semineri 0 0 0 5
MATE597 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 80
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
FBE-MATE-AE1FA1 Alan Seçmelii 0 0 3 5
FBE-MATE-AE1FA2 Alan Seçmelii 0 0 3 5
FBE-MATE-AE1FA3 Alan Seçmelii 0 0 3 5
Toplam 12 0 21 120

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE518 Takım ve Kalıp Malzemeleri 3 0 3 5
MATE535 Entegre Demir ve Çelik Tesisleri 3 0 3 5
MATE541 İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE548 İleri Biyomalzemeler 3 0 3 5
MATE560 Triboloji 3 0 3 5
MATE503 Hesaplamalı Malzeme Bilimi 3 0 3 5
MATE504 Malzeme Fiziği ve Kimyası 3 0 3 5
MATE505 Malzemelerin Yapısı 3 0 3 5
MATE508 Kinetik, Faz Dönüşümleri ve Transfer 3 0 3 5
MATE509 Malzemelerin Davranışlarının Teorisi, Modellemesi ve Simülasyonu 3 0 3 5
MATE512 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MATE514 Fonksiyonel Malzemeler 3 0 3 5
MATE532 Kristalografik Doku Analizi ve Eşyönsüzlük (Anizotropi) 3 0 3 5
MATE515 MEMS Uygulamaları için Malzemeler 3 0 3 5
MATE516 Enerji Teknolojileri için Malzemeler 3 0 3 5
MATE520 Dökümde Malzeme Prosesi 3 0 3 5
MATE528 Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE530 Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi 3 0 3 5
MATE531 Proses Metalurjisinden Seçme Çalışmalar 3 0 3 5
MATE536 Çelik Üretimi Teknolojilerindeki Gelişmeler 3 0 3 5
MATE537 Ferroalaşımların Üretimi 3 0 3 5
MATE540 İleri Seramik Mühendisliği 3 0 3 5
MATE544 Toz Metalurjisi 3 0 3 5
MATE545 İleri Polimerler 3 0 3 5
MATE546 İleri Teknoloji Polimerleri 3 0 3 5
MATE547 Polimer Prosesi ve Reoloji 3 0 3 5
MATE549 Doku Mühendisliği 3 0 3 5
MATE550 Biyomalzemelerin Karakterizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
MATE556 Malzeme Mühendisliği Yönetimi 3 0 3 5
MATE565 Kaplama ve İnce Filmler 3 0 3 5
MATE570 İleri Mekanik Davranışlar 3 0 3 5
MATE572 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri 3 0 3 5
MATE574 Metal Şekillendirmede Mekanik ve Metalurji 3 0 3 5
MATE576 Nükleer Reaktör Malzemeleri 3 0 3 5
MATE578 Malzemelerin Hasar Analizi 3 0 3 5
MATE586 Bağımsız Çalışma I 3 0 3 5
AE426 Zırhlı Araç Tasarımı ve İmalatı 3 1 3 5
MATE506 İleri Mikroskopi Teknikleri 3 0 3 5
MATE440 Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu 3 0 3 5
MATE474 Seramik Malzeme Üretim Süreçleri 3 0 3 5
MATE482 İkincil Çelik Metalurjisi 3 0 3 5
CE521 Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği 3 0 3 5
IE509 Üretim Sistemleri 3 0 3 5
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi 3 0 3 5
MATE464 Malzemelerin Yüzey İşlemleri 3 0 3 5
MATE460 Biyomalzemeler 3 0 3 5
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri 3 0 3 5
AE411 Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri 3 1 3 5
MATE551 Hayvansal Hücre Kültürü 3 0 3 5
CEAC529 Spektroskopik Teknikler 3 0 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
MATE470 Doku Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
ME478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
CE565 Proje Risk Yönetimi 3 0 3 5
MATE442 Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
Toplam 168 2 168 280