AKTS - Spektroskopik Teknikler

Spektroskopik Teknikler (CEAC529) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Spektroskopik Teknikler CEAC529 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin ana amacı öğrencilerin kimyada kullanılan temel spektroskopik yöntemler hakkında bilgi edinmesi ve bu yöntemleri kullanarak problem çözme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Spektroskopik yöntemlerin temellerini anlar.
  • Fiziksel metotların tartışır.
  • Spektroskopik verilerin pratik uygulamalarını anlar
  • Bilinmeyen örnekleri spektroskopik yöntemler kullanarak tanımlar.
Dersin İçeriği Spektroskopiye giriş, elektronik soğurma spektroskopisi, vibrasyonel ve raman spektroskopisi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, elektron paramanyetik rezonanas spektroskopisi, kütle spektroskopisi, x-ışını spektroskopisi, SEM ve TEM.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Spektroskopiye Giriş Ders Kitabının ilgili sayfaları
2 Elektronik Soğurma Spektroskopisi Ders Kitabının ilgili sayfaları
3 Elektronik Soğurma Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
4 Vibrasyonel ve Raman Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
5 Vibrasyonel ve Raman Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
6 Ara sınav I
7 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
8 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
9 Elektron Paramanyetik Rezonanas Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
10 Ara sınav II
11 Kütle Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
12 X-ışını spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
13 X-ışını spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
14 SEM ve TEM Ders kitabının ilgili sayfaları
15 SEM ve TEM Ders kitabının ilgili sayfaları
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R. S. Drago, Physical Methods for Chemistry, 2nd Edition, Saunders College Publishing 1992.
Diğer Kaynaklar 2. Any spectroscopy text book

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 10
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 1 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125