ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezli)

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden CC/EX ve tez çalışmasından S notu alarak başarılı olması gerekmektedir (ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Madde 24-26). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 120’dir.