ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezli)

ÖĞRETİM PROGRAMININ ŞEMATİK YAPISI
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (TEZLİ PROGRAM)
                   
Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
AKTS
MATE 502 Malzemelerin İleri Termodinamiği
3
0
3
5
MATE 510 Malzeme Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler
3
0
3
5
MATE 585 Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri
3
0
3
5
MATE 589 Mezuniyet Semineri
0
0
0
5
MATE 597 Yüksek Lisans Tezi
0
0
0
80
MDES600 Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
Müfredat Toplamı
21
0
21
120
ZORUNLU DERS KREDİSİ 12 0 12 105
SEÇMELİ DERS KREDİSİ  9 0 9 15
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ (AKTS YÜZDESİ)    %57,14 (%87,5)
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ (AKTS YÜZDESİ)     %42,86 (%12,5)