ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezli)

Programın amacı lisans mezunu öğrencilerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında kapsamlı ve derin bir bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak, bilgiye ulaşmayı ve ulaşılan bilginin analiz ve değerlendirilmesini yapma ve gerçek mühendislik sorunlarını çözerken bu bilgi birikiminden nasıl yararlanacağını bilme ve problem çözme yeteneğine sahip olmalarını sağlamaktır. Ders programı ve diğer akademik faaliyetler bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır.