ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezli)

Y. Lisans (Tezli) programını başarı ile tamamlayan adaylar ilgili FBE'ler tarafından belirlenen koşullara sahip olmaları halinde doktora programlarına geçiş yapabilirler.