AKTS - Malzemelerin Yüzey İşlemleri

Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE464) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Malzemelerin Yüzey İşlemleri MATE464 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere yüzey mühendisliği kavramını ve kapsamını tanıştırmak. Malzeme yüzeyleri ve kaplamalarla ilgili temel triboloji ve korozyon konularını öğretmek. Gaz, sıvı çözelti ve eriyik halden gerçekleştirilen farklı endüstriyel kaplamaları öğretmek. Yüzey ve kaplama karakterizasyon tekniklerini öğretmek ve bu tekniklerin çalışma prensipleri hakkında farkındalık sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yüzey mühendisliğinin önemi hakkında farkındalık.
  • Yüzey ve kaplama karakterizasyonu konularının anlaşılması.
  • Birbiri ve/veya dış ortamla etkileşenn yüzeylerin korozyon, sürtünme, aşınma ve yağlanması konularında temel bilgi edinilmesi.
  • Başlıca yüzey sertleştirme ve kaplama yöntemlerinin öğrenilmesi.
  • Verilen bir uygulamaya uygun yüzey işlem tekniğini ve kaplama malzemesinin seçme yeteneği.
Dersin İçeriği Malzeme yüzeylerinin özellikleri ve karakterizasyonu, değme (kontak) teorisi, yüzey sertleştirme metodları, karbürleme, dönüşüm kaplamaları, yüzey kaplama yöntemleri: gaz, sıvı çözelti ve eriyik halden kaplama süreçleri, fiziksel ve kimyasal buhar biriktirim yöntemlerinin prensipleri, elektrokimyasal kaplama, püskürtme kaplamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yüzey işlemlerine giriş. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
2 Malzeme yüzeylerinin özellikleri ve karakterizasyonu. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
3 Değme (kontak) mekaniği teorisi. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
4 Malzeme yüzeylerin korozyonu ve tribolojisi. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
5 Kimyasal değişime yol açmayan yüzey işlemleri. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
6 Kimyasal değişime yol açan yüzey işlemleri; karbürleme, nitrürleme. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
7 Gaz fazından yüzey kaplaması biriktirme yöntemleri; fiziksel buhar biriktirim. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
8 Gaz fazından yüzey kaplaması biriktirme yöntemleri; kimyasal buhar biriktirim. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
9 Sıvı çözeltilerden yüzey kaplaması biriktirme yöntemleri; elektrokaplama ve akımsız kaplama. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
10 Eriyik haldeki malzemeden yüzey kaplaması biriktirme yöntemleri; galvanizleme. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
11 Püskürtmeyle kaplama üretimi; ısıl püskürtme, plazma püskürtme ve soğuk püskürtme. Lazerle giydirme. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
12 Kaplamaların mekanik ve yapısal karakterizasyonu. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
13 Kaplamaların tribolojisi. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
14 Optik, elektronik ve manyetik uygulamalar için kaplamalar. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
15 Verilen bir uygulama için uygun yüzey işlem tekniği ve kaplama malzemesi seçimi ilkeleri. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları
16 Kaplama uygulamalarına yönelik örnek durum incelemeleri. Ders notları ve verilen kaynakların ilgili sayfaları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. “The Materials Science of Thin Films”, Milton Ohring, Academic Press; 2nd ed. (2001)
2. “Coatings Tribology, Properties, Mechanisms, Techniques and Applications in Surface Engineering”, K. Holmberg and A. Matthews, 2nd ed., Elsevier, (2009)
3. “Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance”, edited by J.R. Davis, ASM International, (2001)
4. “Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing”, D.M. Mattox, William Andrew (2010)
5. “Modern Electroplating”, M. Schlesinger, Wiley, (2010)
6. “Tribology, Friction and Wear of Engineering Materials”, I.M. Hutchings, Elsevier Limited (1992)
7. “Contact Mechanics”, K. L. Johnson, Cambridge University Press, Cambridge, UK, (1987)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 126