AKTS - İleri Biyomalzemeler

İleri Biyomalzemeler (MATE548) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Biyomalzemeler MATE548 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere biyomalzeme davranışını, toksikolojiyi ve biyouyumluluğu; biyomalzemelerin özelliklerini, performanslarını ve kullanım alanlarını öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bu derste tüm biyomühendislerin, malzeme bilimcilerin ve doktorların kullanabileceği seviyede biomalzemelerin özellikleri, performansları ve kullanım alanlarıyla ilgili gerekli bilgileri edineceklerdir.
Dersin İçeriği Biyomalzemelerin sınıflandırılması; Polimerik, Seramik, Metalik ve Kompozit, Biyomedikal Uygulamalar için Biyomalzemeler Seçimi, Biyomalzeme Yüzeyleri ve Fizyolojik Çevre, Mühendislik Biyomalzeme Yüzeyleri, Biyouyumluluk

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomalzemenin tanımı, biyouyumluluk ve ev sahibisistem Verilen kaynakların ilgili sayfaları
2 Sentetik ve biyolojik malzemeler Verilen kaynakların ilgili sayfaları
3 Biyomalzemelerin uygulama alanları Verilen kaynakların ilgili sayfaları
4 Biyomalzeme çalışmaları, tarihçesi Verilen kaynakların ilgili sayfaları
5 Biomalzemelerin Özellikleri Verilen kaynakların ilgili sayfaları
6 Arasınav I
7 Malzemelerin yığın ve mekanik özelikleri Verilen kaynakların ilgili sayfaları
8 Yüzey analiz metodları Verilen kaynakların ilgili sayfaları
9 Sık kullanılan yüzey analiz methodları ve karşılaştırılması Verilen kaynakların ilgili sayfaları
10 Metalik biyomalzemeler, Polimerik biyomalzemeler, Seramik biyomalzemeler Verilen kaynakların ilgili sayfaları
11 Kompozit biyomalzemeler Verilen kaynakların ilgili sayfaları
12 Biyomalzemeler için Sterilizasyon yöntemleri Verilen kaynakların ilgili sayfaları
13 İleri malzemeler; biyomühendislik uygulamalarında nanomalzemeler Verilen kaynakların ilgili sayfaları
14 İleri biyomalzemelerin sentez ve karakterizasyonu
15 Öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Biomaterials An Introduction, Joon Park, R.S. Lakes, 3rd Edition, Springer, 2007.
2. Biomaterials Principles and Applications, Joon Park, Joseph D. Bronzino, CRC Press, 2003.
3. Biomaterials and Bioengineering Handbook, Donald L. Wiss, 2003.
4. Biomaterials in the Design and Reliability of Medical Devices, Michael N. Helmus, Eurekah, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 35
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim. X
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği X
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126