AKTS - Entegre Demir ve Çelik Tesisleri

Entegre Demir ve Çelik Tesisleri (MATE535) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Entegre Demir ve Çelik Tesisleri MATE535 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Entegre demir & çelik tesisleri ve bu bağlamda yüksek fırın, bazik oksijen fırını tipi çelik üretimi, ikincil metalurji ve sürekli döküm prosesleriyle ilgili detaylı bilgi sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler yüksek fırından çelik üretim prosesinin son aşamasına kadar yüksek fırın prosesinin ve bazik oksijen metoduyla çelik yapımının termodinamiği konusunda pota metalurjisinin temel prensipleri ve sürekli döküm prosesleri konularında bilgilenirler.
Dersin İçeriği Demir ve çelik üretiminin temelleri.Yüksek fırının, sıcak metal önişlemlerinin, oksijenli çelik üretimi sürecinin, potada saflaştırma ve vakumda gaz giderme işlemlerinin, tandiş ve kontinü döküm süreçlerinin temel prensiplerinin incelenmesi. Çelik fabrikalarında kullanılan refrakterler. Kontinü döküm çelik ürünlerindeki alaşım elementleri. Paslanm

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Yüksek fırın (genel). Yüksek fırın: Fe-O faz diyagramı, Boudouard reaksiyonu, demir oksitlerin indirgenmesi Kaynak [7]’de Bölüm 1 (Nature of Ironmaking), Kaynak [1]’de Bölüm 8, Kaynak [5]’te Bölüm 9, Kaynak [3]’te Bölüm 6 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
2 Katı karbonun demir oksitlerin indirgenmesine etkisi. Isısal rezerv bölgesi, kimyasal rezerv bölgesi. Doğrudan indirgenme ve dolaylı indirgenme ile demir oksitlerin indirgenmesi. Kaynak [4]’te Bölüm 2, Kaynak [5]’te Bölüm 9, Kaynak [3]’te Bölüm 6 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
3 Boş ve hazne reaksiyonları. Metal-curuf reaksiyonları. Curuf bazikliği konsepti. Si ve Mn curuf-metal dağılım oranları. Yüksek fırında C Kaynak [5]’te Bölüm 9, Kaynak [1]’de Bölüm 7 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
4 Sıcak metalde kükürt giderme işlemi. Sıcak metalde fosfor giderme, sıcak metalden silikon tasfiyesi Kaynak [1]’de Bölüm 7 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
5 Çelik üretime giriş. Bazik oksijen fırını. C-O reaksiyonunun termodinamiği ve mekanizması Kaynak [1]’de Bölüm 8, Kaynak [3]’te Bölüm 13 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
6 BOF’ta Si, Mn ve P’un oksitlenmeleri. Çelik üretimde oksijen potansiyeli Kaynak [1]’de Bölüm 8, Kaynak [3]’te Bölüm 13 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
7 Arasınav 1
8 Yüksek kromlu çelik yapımı. Paslanmaz çelik üretimi; VOD-AOD prosesleri Kaynak [1]’de Bölüm 8 & 9 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
9 Oksijen gidermenin termodinamik ve kinetiği Kaynak [1]’de Bölüm 9, Kaynak [7]’de Bölüm 1 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
10 Tipik ikincil metalurji fırınları. İkincil çelik yapımıyla ilgili önemli proses kontrol uygulamaları Kaynak [2]’de Bölüm 1 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
11 Çelik üretiminde kükürt Kaynak [2]’de Bölüm 7, Kaynak [7]’de Bölüm 11, Kaynak [1]’de Bölüm 9 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
12 Vakumla gaz giderme prosesleri Kaynak [2]’de Bölüm 6, Kaynak [1]’de Bölüm 9, Kaynak [7]’de Bölüm 11 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
13 Arasınav 2
14 Tandiş metalurjisi ve sürekli döküm prosesleri Kaynak [2]’de Bölüm 10 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
15 Çelik üretiminde kullanılan refrakter malzemeleri. İkincil metalurji fırınlarında kullanılan refrakterler. Refrakter stabilitesine ilişkin termodinamik değerlendirmeler Kaynak [2]’de Bölüm 10, Kaynak [7]’de Bölüm 4 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
16 Sürekli dökümde alaşım elementleri Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. E.T. Turkdogan, “Fundamentals of Steelmaking”, The Institute of Materials, 1996.
2. A Ghosh, Secondary Steelmaking, Principles and Applications, CRC Press LLC, Florida, 2001.
Diğer Kaynaklar 3. C. Bodsworth and H.B. Bell, “Physical Chemistry of Iron and Steel Manufacture”, Longman, Second Edition, 1972.
4. J.G. Peacey and W.G. Davenport, “The Iron Blast Furnace, Theory and Practice”, Pergamon, 1979 (first 40 pages).
5. E.T. Turkdogan, “Physical Chemistry of High Temperature Technology”, Academic Press, 1980.
6. R.J. Fruehan, “Ladle Metallurgy, Principles and Practices”, 1985.
7. The Making, Shaping and Treating of Steel, 11th Edition, Ironmaking & Steelmaking & Casting Volumes, The AISE Steel Foundation, 1998.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim. X
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği X
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 35 35
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 129