AKTS - Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği

Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği (CE521) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği CE521 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Tolga AKIŞ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mekanik problemlerin analizinde malzeme mekaniği ve elastisite teorisi yöntemlerini kullanma yeteneğini geliştirmek. Katı cisim mekaniğinde yer alan ileri konuları tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler mekanik problemleri malzeme mekaniği yöntemi ve elastisite teorisini kullanarak çözme yeteneğine sahip olacaklardır
  • Öğrenciler şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniğinde kullanılan temel enerji yöntemlerini anlama yeteneği edineceklerdir.
  • Öğrenciler şekil değiştirebilen cisimlerin plastik davranışını anlama yeteneği geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği Gerilme ve gerinim analizleri, gerilme - gerinim ilişkileri, yüzey gerilim ve yüzey gerinim problemleri, akma kriteri, kirişlerde simetrik olmayan eğilmeler, enerji metodları, kolonlarda bükülme, yapısal elemanların plastik davranışları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gerilme
2 Gerilme
3 Birim Şekil Değiştirme Analizi
4 Düzlemsel Gerilme ve Düzlemsel Birim Şekil Değiştirme Problemleri
5 Gerilme Değişmezleri, Asal Gerilmeler ve Asal Birim Şekil Değiştirmeler
6 Akma ve Göçme Kriterleri
7 Kesiti Simetrik Olmayan Kirişlerde Eğilme
8 Kayma Dairesi
9 Dairesel Olmayan Kesitlerde Burulma
10 Enerji Yöntemleri
11 Enerji Yöntemleri
12 Kolonlarda Burkulma
13 Yapısal Elemanların Plastik Davranışları
14 Yapısal Elemanların Plastik Davranışları
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ugural C. A. and Fenster S. K., Advanced Strength and applied Elasticity – 4th Edition, Prentice-Hall, 2003.
2. Budynas R. G., Advanced Strength and Applied Stress Analysis-2nd Edition, Mc Graw-Hill, 1999.
3. Beer P.F., Johnston E.R., DeWolf J. and Mazurek D., Mechanics of Materials, 4th Edition, McGraw-Hill, 2006.
4. Omurtag, M.H., Mukavemet I-II, Birsen Yayınevi, 2005.
5. İnan, M., Cisimlerin Mukavemeti, 8. Baskı, İTÜ Vakfı, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 8 8
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Toplam İş Yükü 125