AKTS - Seramik Malzeme Üretim Süreçleri

Seramik Malzeme Üretim Süreçleri (MATE474) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seramik Malzeme Üretim Süreçleri MATE474 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm kararıyla
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Polikristal seramik malzemeler ve camların üretim yöntemleri ile üretim, mikroyapı ve sinterleme mekanizması arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygun tane boyutu elde etmek için başlangıç tozunun ve metodun seçimindeki kriterlerin anlaşılması.
  • Seramik tozlarını parça şekline dönüştürürken kullanılan yöntemlerin anlaşılması.
  • Seramiklerdeki yoğunlaşma mekanizması hakkında fikir sahibi olmak.
  • Üretim yöntemleri, mikroyapı ve özellikler arasındaki ilişkinin anlaşılması.
Dersin İçeriği Toz hazırlanması, önkonsolidasyon, şekil verme işlemi, sentezleme, sinterleme teorisi, modifiye edilmiş yoğunlaşma yöntemi, son işleme, zımparalamanın seramiklerin mikroyapılarına etkileri, cam üretim yöntemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders slaytları
2 Seramik Tozların Sentezlenmesi Ders slaytları
3 Toz Karakterizasyonu Ders slaytları
4 Colloidal Prosesi Ders slaytları
5 Sol-gel Ders slaytları
6 Seramik Tozların Karıştırılması-1 Ders slaytları
7 Seramik Tozlarının Karıştırılması-2 Ders slaytları
8 Seramik Malzemelerin Şekillendirilmesi Ders slaytları
9 Kurutma Ders slaytları
10 Bağlayıcıların Uçurulması Ders slaytları
11 Katı Durum Sinterlemesi-1 Ders slaytları
12 Katı Durum Sinterlemesi-2 Ders slaytları
13 Sıvı Durum Sinterlemesi Ders Slaytları
14 Polycrystalline Seramiklerin İçyapısı Ders slaytları
15 Genel gözden geçirme
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 4. Ceramic Processing, Mohamed N. Rahaman, CRC, 2007.
Diğer Kaynaklar 5. Modern Ceramic Engineering, 3rd ed., by D.W. Richerson, Taylor and Francis, 2003.
6. Introduction to Ceramics, Kingery, Bowen and Uhlmann, Wiley, 1976.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125