AKTS - İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi

İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE541) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi MATE541 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm kararıyla
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Cam üretim prosesleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve camların uygulama alanları hakkında yapı ve katkı maddesi etkisini irdeleyerek daha iyi bir anlayış kazanmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Camların üretim tekniklerini ve bazı malzemelerin neden cam oluşturup bazılarının oluşturmadığını anlamak.
  • Camları yapısal olarak kristal malzemelerden ayırabilme algısı kazandırabilmek.
  • Camların fiziksel, kimyasal, termal ve mekanik özellikleri hakkında bilgiye sahip olmak.
  • Ticari camlar ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği Çekirdeklenme, Kristal Büyüme, Cam oluşumu, Seramik Tozlarının Eritilmesi, Camların Yapısı, Cam Oluşumunda Ağdalık, Yoğunluk, Termal Genleşme, Mekanik Özellikler, Optik Özellikler

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Slaytları
2 Cam oluşumunun temelleri 7~25
3 Camda ergitme 26~50
4 Karışmazlık 51~71
5 Camın yapısı 72~109
6 Camı oluşturan eriyik malzemelerin ağdalığı 111~137
7 Yoğunluk ve termal genleşme 138~162
8 Taşınım özellikleri 163~187
9 Mekanik Özellikleri 188~201
10 Optik Özellikler 202~221
11 Cam üretiminde suyun rolü 222~236
12 Camların termal analizi 237~248
13 Cam teknolojisi 249~261
14 Ticari camlar 262~274
15 Genel Özet
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Introduction to Glass Science and Technology, 2nd ed., by J.E. Shelby, The Royal Society of Chemistry 2005
Diğer Kaynaklar 2. Introduction to Ceramics, Kingery, Bowen and Uhlmann, Wiley, 1976

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim. X
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 30 60
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 179