AKTS - Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi

Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi MATE442 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Malzeme Mühendisliği öğrencilerine kaynak teknolojisi ve uygulamalarını ve ayrıca metalik malzemelerin kaynak esnası ve sonrasındaki davranışlarını tanıtmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kaynak teknolojisinde kullanılan terimler ve tanımları kavrayabilme.
  • Kaynak proseslerinin temelleri, uygulama alanları ve güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Metalik malzemelerin kaynak esnasında ve sonrasındaki davranışları hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Kaynak kalitesini sağlamak amacıyla kullanılan mühendislik araçları hakkında bilgi sahibi olmak.
  • İnceleme çalışmaları
Dersin İçeriği Kaynakla ilgili terim ve tanımlamalar, kaynak proseslerinin sınıflandırılması, yaygın kullanılan kaynak prosesleri, uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları; tipik kaynak süreksizlikleri; kaynaklı birleştirmelere uygulanan tahribatlı ve tahribatsız testler; kaynakta kalite; demir esaslı ve demir dışı malzemelerin kaynak metalurjisi; kaynak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kaynak tekniğiyle ilgili terimler ve tanımlar. Kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması.
2 Oksi-asetilen kaynağı yöntemi
3 Elle ark kaynağı yöntemi.
4 Metal aktif gaz kaynağı yöntemi.
5 Tungsten inert gaz kaynağı yöntemi
6 Tozaltı kaynağı yöntemi
7 Direnç kaynağı yöntemi
8 Diğer kaynak prosesleri
9 Karbon çeliklerinin kaynak esnasındaki davranışları
10 Düşük alaşımlı çeliklerin kaynak esnasındaki davranışları
11 Paslanmaz çeliklerin kaynak esnasındaki davranışları
12 Alüminyum ve alaşımlarının kaynak esnasındaki davranışları
13 Diğer demir dışı metallerin kaynak esnasındaki davranışları
14 Kaynaklı birleştirmelere uygulanan tahribatlı ve tahribatsız testler; kalite güvence.
15 Genel gözden geçirme
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lancaster.J.F., “Metallurgy of Welding”, Abington Publishing, Cambridge, 1999.
2. Kou.S. “Welding Metallurgy”, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003.
Diğer Kaynaklar 3. ASM Metals Handbook. Vol.6. “Welding Brazing & Soldering”, ASM International, Metals Park, Ohio, USA, 1993.
4. AWS Welding Handbook, 9.th Ed. Vol. 2; AWS, Miami, USA, 2004.
5. AWS Welding Handbook, 9.th Ed. Vol. 3; AWS, Miami, USA, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126