AKTS - Teknik Çizim I

Teknik Çizim I (ICM111) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Teknik Çizim I ICM111 2 2 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin mimari anlatım ve çizim tekniklerini geliştirmek, 2 ve 3 boyutlu ifade edebilme becerilerini kazandırmak. Kurallı mimari anlatım tekniklerini ve ilgili standartları öğreterek uygulamalarla pekiştirmek, mimari anlatım dilindeki ortak kabullerin oluşmasını sağlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimari anlatım ve çizim tekniklerini öğrenir
  • 2 ve 3 boyutlu düşünebilme becerisini kazanır
  • 2 ve 3 boyutlu ifade edilme becerisini kazanır
  • Kurallı grafik iletişim ve anlatım tekniklerini ve ilgili standartların öğrenir
  • Mimari anlatım dilindeki ortak kabullerin öğrenir
Dersin İçeriği Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konunun tanıtımı, malzemelerin tanıtımı, tasarı geometri’ye giriş Kaynak kitaplardan dersin içeriği hakkında bilgi edinilmesi.
2 Çizgi, yüzey, hacim, kitle kavramları Ödev
3 Çizgi, yüzey, hacim, kitle kavramları Ödev
4 Yazım tekniği hakkında bilgilendirme, çizgi-çizgi türleri Ödev
5 Cisimlerin ve geometrik biçimlerin iki boyutlu çizimleri, izdüşüm yöntemleri Ödev
6 Cisimlerin ve geometrik biçimlerin iki boyutlu çizimleri, izdüşüm yöntemleri Ödev
7 Paralel izdüşüm, izdüşümsel çizimler (plan, kesit görünüş) Ödev
8 Paralel izdüşüm, izdüşümsel çizimler (plan, kesit görünüş) Ödev
9 Paralel izdüşüm, izdüşümsel çizimler (plan, kesit görünüş) Ödev
10 Mimarlıkta Teknik Resim çizim kuralları, ölçek kavramı ve çeşitleri Ödev
11 Mimari plan, kesit- görünüş-kavramları ve çizim teknikleri Ödev
12 Mimari plan, kesit- görünüş-, tefriş kavramları ve çizim teknikleri Ödev
13 Mimari plan, kesit- görünüş-, tefriş kavramları ve çizim teknikleri Ödev
14 1/50 ölçekli mimari çizimler (plan, kesit, görünüş) Ödev
15 1/50 ölçekli mimari çizimler (plan, kesit, görünüş) Ödev
16 1/50 ölçekli mimari çizimler (plan, kesit, görünüş) Ödev

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ching, F. D., & Juroszek, S. P. (2010). Design drawing. John Wiley & Sons.
2. Işık, D., Mitooka, E.Z. Illustration + Perspective. ISBN4-7661-0212-6 c3072 3000E
3. Mitooka, E. (1982). Airbrushing in rendering. Graphic-sha.Co.Ltd.Tokyo.
4. Şahinler, O., & Kızıl, F. (2008). Mimarlıkta teknik resim. Yapı Endüstri Merkezi.
5. Türkçü, H. Ç. (2005). Mimaride İzdüşüm Çizim Yöntemleri. Birsen Yayınevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 14 80
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 14 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 28 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 14 4 56
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 1 13
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 14 3 42
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 175