ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mezunlar, özel ve kamu kuruluşlarında İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı olarak ya da aynı alanlarda danışmanlık yaparak faaliyet gösterebilecekleri gibi serbest çalışma olanağına da sahip olabileceklerdir. Her türlü iç mekân tasarımı ve yakın çevre düzenlemesi yapılan alanda istihdam edilebilecekler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak da görev alabileceklerdir. Bilgisayarla tasarım konusunda meslek alanındaki projelendirme ve görsel sunuş ihtiyacına da cevap verebileceklerdir.