ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı’nın başarı ile tamamlanması sonucu elde edilen “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Derecesi” Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Lisans düzeyidir (EQFLL: 6.düzey; QF-EHEA: 1.düzey).