ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı’ndan “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Derecesi” ile mezun olabilmek için, “Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği”'nde belirtildiği üzere, dört yıllık lisans eğitim-öğretim müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri 2,00/4,00 genel not ortalaması ile başarılı olarak tamamlayarak 240 AKTS kredi kazanmak ve yaz aylarında yapılan zorunlu stajları başarı ile tamamlamak gerekmektedir.