ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün amacı, kültürel zenginliklere, çağdaş estetik boyutlar kazandıracak, bilim ve teknolojinin yardımıyla özgün çalışmalar yapabilen nitelikli iç mimar ve tasarımcılar yetiştirmektir. Bölümde, dört yıllık eğitim öğretim süresince öğrencilerimize, tasarım kuramları, yöntemleri uygulamalı projelerle öğretilerek, uğraş alanlarına giren konularda disiplinli ve sistemli araştırmalara dayalı tasarım yapabilme becerisi kazandırılır. Uğraşlarının hedefi, görsel iletişim esaslarına dayalı, form ve işlevi bütünleştirici bir tasarım dili oluşturmak, mekânsal, çevresel düzenlemeler yapmak, bunları sistemleştirmek ve geliştirmektir.